CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Những thông tin được thu thập bao gồm những thông tin cần thiết bắt buộc bao gồm:

Ở mục đăng ký tài khoản, đăng tin miễn phí: Đối với người đăng ký tài khoản và đăng tin tại website thu thập thông tin Họ tên , số điện thoại di động, email, địa chỉ .

Ở mục đặt thuê, đặt lịch xem: Đối với người đặt thuê thu thập thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động, email, địa chỉ, số chứng minh thư – ngày cấp – nơi cấp.

2) Phạm vi sử dụng thông tin:

Những thông tin được thu thập với mục đích:

+ Đối với người đăng ký tài khoản, đăng tin miễn phí trên website :

Thông tin được sử dụng để tạo thành tài khoản của người dùng trên website, phục vụ cho việc đăng tin cho thuê các sản phẩm của họ.

Giúp cho người thuê có thông tin để liên hệ

Nhân viên chăm sóc của website tiện việc liên hệ cho chủ tin đăng để xác nhận sản phẩm – dịch vụ đã cho thuê hay chưa, phục vụ cho việc hỗ trợ khách hàng đặt thuê.

+ Đối với thông tin người đặt thuê:

Thu thập thông tin để nhân viên chăm sóc thuận tiện việc liên hệ xác nhận thông tin đặt thuê

Chăm sóc khách hàng sau khi đặt thuê.

Liên hệ hoàn trả cọc ( nếu giao dịch không thành công) hoặc người thuê không có nhu cầu thuê nữa…

Để thiết lập phiếu đặt chỗ cho bên thuê và bên website.

Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, cipchothue.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

3) Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Những người có thể tiếp cận thông tin đó bao gồm: Nhân viên quản trị website và nhân viên chăm sóc khách hàng của website.

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Địa chỉ công ty quản lý website:

Công ty CP truyền thông VRM

Địa chỉ: 96 Lê Văn Hưu, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0914106090

Email: congtyvrm@gmail.com

6) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm user và password để truy cập clipchothue.vn. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ/ tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

7) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó , trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

– Truy cập, sử dụng website;

– Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

– Đặt thuê và sử dụng dịch vụ của website;

– Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

– Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Khách hàng.

8) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ban quản trị website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị  sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của website, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, quản trị website sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn không cho thông tin cá nhân đó bị tiếp tục xâm phạm, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, nhân viên hỗ trợ website sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.